Bij de start van het Opleidingsplatform is het van belang dat de medewerkers en de nascholingshistorie zorgvuldig wordt geïmporteerd.
Dit kan via API koppelingen met bijvoorbeeld AFAS maar meestal wordt gestart met Excel imports.
Onder medewerkers worden de chauffeurs verstaan. De personen die voor het beheren van de opdrachten en de planning mogen inloggen zijn de contactpersonen. Deze laatste moeten handmatig worden toegevoegd.

Om te zorgen dat de informatie zo goed mogelijk wordt geïmporteerd hebben we importtemplates beschikbaar welke hieronder te downloaden zijn.

We accepteren allen zorgvuldig en correct ingevoerde lijsten omdat anders vervuiling ontstaat welke grote gevolgen kan hebben voor de registratie, synchronisatie met de opleider en synchronisatie met het CBR.

Klik voor downloadOpleidingsplatform importbestanden toelichting
Klik voor downloadOpleidingsplatform Medewerkers Import Voorbeeld
Klik voor downloadOpleidingsplatform Nascholing Import Voorbeeld